Bestil Web Frokost på internet - Head billede
 
Vilkår. 

Betaling
Når du opretter dig som bruger, oprettes der automatisk en konto hos Webfrokost.dk.
Ved indbetalinger via Dankort, eDankort eller bank indsættes pengene på denne konto, og evt. bestilling af mad trækkes herfra.
Indbetaling og håndteringen af pengene, er derfor et anliggende mellem brugeren og Webfrokost.dk.

Ordrebekræftelse
Før du gennemfører en ordre, fremkommer en bestillingsseddel på skærmen, som du skal bekræfte. Efter bekræftelse gennemføres ordren, og en ordrebekræftelse fremkommer på skærmen. Denne skal du printe ud som dokumentation. Du vil også modtage en kopi via e-mail.

Levering
Levering sker på den virksomhed, som du tilmelder dig, under registrering.
Maden leveres på den ønskede dag, der angives ved bestillingen. Sted og tidspunkt kan variere fra virksomhed til virksomhed.

Udbetaling af beløb på konto
Indestående på kontoen kan udbetales mod et gebyr på 10 DKK.
Du må dog først udfylde en formular.

Reklamation
Skulle der mod forventning ske fejl, skal du straks tage kontakt til Webfrokost.dk.
Reklamation skal ske samme dag.
Du kan finde kontaktinformationer på siden 'Kontakt'.
Når du er logget ind kan du også finde informationer om hvem der har produceret maden.

Fortrydelsesret
Modsat normal handel på internettet, er der er ingen fortrydelsesret for madvarer i følge forbrugeraftaleloven.
Du kan dog altid annullere din ordre, så længe det stadig er muligt at bestille til den pågældende dag.

Registerpolitik
Alle personlige oplysninger vi modtager om dig som bruger, behandles fortroligt og udnyttes ikke på nogen måde til andre formål.
Vi registrerer alle dine handler. Informationer om disse, videregives kun til leverandøren, i forbindelse med produktion og levering eller reklamation.
Du kan altid selv rette i dine personlige oplysninger under din profil.
Leverandøren har ikke adgang til dine personlige informationer, men kan fra vores hjemmeside sende vigtige mails, hvis dette ikke fravæges.

Sikkerhed
Bestilling på siden foregår via en almindelig internetforbindelse.
Alle betalingstransaktioner foregår ved en sikker forbindelse til en betalingsgateway. Derfor har vi ingen adgang til de kort oplysninger, du indtaster.
Det er dog vigtigt, at du beskytter dine adgangsinformationer til systemet, så andre ikke kan købe i dit navn.

Priser
Alle priser angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.
Alle priser angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.
Der opkræves et mindre ordrehåndterings gebyr ved hver bestilling.
Dette gebyr er udregnet så det ca. dækker de udgifter vi har i forbindelse med indbetalinger og håndtering af ordren.
Beløbet betales kun ved indbetaling, og ikke ved bestilling af mad, hvorfor indbetaling af større beløb på kontoen kan være en fordel.
Ved indbetaling via bank-overførsel opkræves et gebyr på 5,00 DKK for manuel håndtering af overførslen.

Indestående på konto
Der er ikke krav om noget indestående på kontoen, men Indestående på kontoen kan ikke overstige DKK 1.000,-
Det indestående som af brugeren indbetales på kontoen, er gyldigt i en periode på 12 måneder. Brugeren er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen, og få udbetalt indestående restværdi på kontoen.
Opsigelsen skal dog fremsættes inden 12 måneder efter gyldighedsperiodens ophør.
Benytter brugeren ikke sin ret til opsigelse, vil indestående på kontoen herefter blive slettet.

Brugernes ansvar
Brugeren er selv ansvarlig for, at tjekke at bestillinger og betalinger er accepteret af systemet. Dette gøres på siden "Oversigt".
Brugeren vælger ved oprettelse selv brugernavn og adgangskode. Disse informationer giver adgang til at købe for eventuelt indestående på konto.
Webfrokost.dk har ikke umiddelbart kendskab til brugerens adgangskode da denne gemmes i krypteret form.
Det er brugerens ansvar at beskytte sine bruger informationerne og Webfrokost.dk kan ikke stilles til ansvar hvis disse informationer benyttes af andre end brugeren selv. Har du mistanke om at dine bruger-informationer er kendt af andre, skal du ændre dit password på siden "Funktioner -> Ret mine Data"

Information om kontakt og ansvar
Webfrokost.dk er formidler af frokost.
Betaling, administration samt kontakt og support til brugere varetages af Webfrokost.dk.
Det bemærkes, at Webfrokost.dk og de virksomheder, som benytter sig af systemet, naturligvis har stillet krav til den enkelte producent vedrørende udbud, kvalitet og leveringssikkerhed.
De producenter, der fremstiller og leverer maden, er selvstændige erhvervsdrivende, og skal være godkendt af fødevaremyndighederne, og dermed underlagt dennes egenkontrol programmer.
I det omfang De som bruger ønsker at klage over madens kvalitet, kan dette ske til Webfrokost.dk. Herefter vil vi videreformidle din klage til Producenten.
I det omfang den enkelte leverandør ikke generelt overholder kvalitets- og leveringskriterierne, vil den leverandør blive udelukket fra systemet, og Webfrokost.dk vil naturligvis arbejde for, at der tilknyttes en anden underleverandør.

Webfrokost's ansvar
I det omfang det kan påvises at Webfrokost.dk foretager fejlberegninger i leverancen af mad, eller indestående på konto, vil det pågældende beløb blive tilbageført til brugerens konto. Der kan ikke rettes krav om anden form for erstatning i sådanne tilfælde.

Webfrokost.dk er ikke ansvarlig for tab som skyldes:

  • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, uanset om det er Webfrokost.dk selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
  • svigt i Webfrokost’s strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)

Ved system nedbrud, og forhold der ikke direkte skyldes forhold hos Webfrokost.dk henledes opmærksomheden på at der ikke kan rettes krav mod Webfrokost.dk.

Ændring af vilkår
Webfrokost.dk forbeholder sig ret til at ændre handelsvilkårene, med binding for alle eksisterende brugere. Alle væsentlige ændringer varsles på hjemmesiden 4 uger i forvejen.

 
Web Frokost via internet - Billede af Tomater  
Rosenholmvej 128, 7400 Herning - Tlf.: 61695890